Ιστορία

Σύλλογος ›

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 του Σ/χου δικηγόρου Νικολάου Θ. Τάσιου


Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής ιδρύθηκε το έτος 1923. Μετά τον νικηφόρο για την Ελλάδα Α' Βαλκανικό Πόλεμο και την υπογραφή της σύμβασης ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας την 01.11.1913 στην Αθήνα, η οποία επικυρώθηκε με τον νόμο ΔΣΙΓ(4213)/1913, η Ελλάδα εφαρμόζοντας τους όροους της σύμβασης ψήφισε τον νόμο 147/01.02.1914 "περί της εις προσηρτημένας χώρας εφαρμοστέας νομοθεσίας και της δικαστικής οργανώσεως αυτών". Ο νόμος προέβλεπε τη σύσταση με Βασιλικά Διατάγματα Δικαστηρίων στις αποκαλούμενες "Νέες Χώρες" κατά το Νόμο ΓΤΙΖ (3317)/23/27.12.1908 και τη λειτουργία αυτών σύμφωνα με τον Οργανισμό Δικαστηρίων που ίσχυε στην υπόλοιπη Ελλάδα (παλαιά). Σε εφαρμογή του ανωτέρω νόμου με β.δ. που εκδόθηκε στη συνέχεια στις 18/23.05.1914 "προς συγκρότησιν των δικηγορικών συλλόγων στας Νέας Χώρας" ιδρύθηκαν Δικηγορικοί Σύλλογοι στις πόλεις των "Νέων Χωρών" στις οποίες είχαν συσταθεί Πρωτοδικεία. 

Η σύσταση Πρωτοδικείου στη Χαλκιδική καθυστέρησε περίπου μία δεκαετία διότι με το β.δ. 7/11.04.1914 (ΦΕΚ 88 τ.Α') "περί συστάσεων δικαστηρίων στη Μακεδονία", συστάθηκε το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με έδρα την Θεσσαλονίκη και δικαιοδοσία στις επαρχίες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η οποία τότε και μέχρι το έτος 1924, που έγινε Νομαρχία με τον Ν.3226/1924 (ΦΕΚ 212 τ.'Α) με έδρα τον Πολύγυρο (π.δ. 16.09.1924), αποτελούσε περιφερειακή Υποδιοίκηση υπαγόμενη στην Υποδιοίκηση Θεσσαλονίκης. 

Το έτος 1923 με το ν.δ. της 29.05.1923 (ΦΕΚ 245/04.08.1923 "περί συστάσεως Πρωτοδικείου Χαλκιδικής" συστάθηκε "Δικαστήριον Πρωτοδικών υπό το όνομα Πρωτοδικείον Χαλκιδικής εδρεύον εν Πολυγύρω".

Επακόλουθο της σύστασης του Πρωτοδικείον Χαλκιδικής ήταν η ίδρυση του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής με έδρα την έδρα του Πρωτοδικείου κατ' εφαρμογή του πιο πάνω αναφερόμενου β.δ. 18/23.05.1914, το οποίο καθόριζε και τις σχετικές διαδικασίες που έπρεπε να τηρηθούν για την ίδρυση. Σύμφωνα με αυτές ο Γραμματέας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών έστελνε στον αρχαιότερο δικηγόρο κατάλογο των διορισμένων δικηγόρων στο Πρωτοδικείο για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Από το υπάρχον αρχείο στον Σύλλογο δεν προκύπτουν στοιχεία ειδικά για τις διαδικασίες της ίδρυσής του. Ωστόσο από τα υπάρχοντα Μητρώα προκύπτουν τα πρώτα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής -πρέπει να ήταν και τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου-, τα οποία κατά χρονολογική σειρά εγγραφής τους είναι:

1. Ιωάννης Λαμπρόπουλος του Ηλία (20.10.1923)

2. Χρίστος Χριστίδης του Γεωργίου (07.11.1923)

3. Δημήτριος Αποσκίτης του Βασιλείου (05.12.1923).

Από το δε Μητρώο ασκουμένων δικηγόρων του Συλλόγου προκύπτει ότι ήδη υπήρχαν δικηγόροι στον Πολύγυρο στους οποίους έκαναν την άσκησή τους δικηγόροι του Συλλόγου, οι οποίοι όμως δεν φέρονται εγγεγραμμένοι στο Μητρώο δικηγόρων, όπως ο Σταμάτιος Αναγνωστάρας στον οποίο έκανε άσκηση ο Ιωάννης Τσίκουλας, ο Γεώργιος Μαρίνος στον οποίο έκανε άσκηση ο Αθανάσιος Γεροχρίστος, ο Στέφανος Πετρουλάς στον οποίο έκανε άσκηση ο Νικόλαος Χριστιανός. 

Μάλιστα ο Στέφανος Πετρουλάς εκπροσώπησε τον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής, πολύ πιθανόν ως πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου, στο Α' Συνέδριο των Δικηγορικών Συλλόγων του Κράτους στις 18-22 Δεκεμβρίου 1927 στην Αθήνα στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου "Παρνασσός". 

Την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας του και μέχρι το 1940 ο Σύλλογος αριθμούσε περί τα είκοσι μέλη. Πάντοτε ο Σύλλογος ήταν ολιγομελής με μέλη που ασκούσαν πραγματική δικηγορία, διότι πολλοί διαγράφονταν είτε λόγω μεθέσεώς των σε άλλους συλλόγους, κυρίως στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, είτε διότι επέλεγαν άλλους σχετικούς με τη νομική επιστήμη επαγγελματικούς κλάδους (δικαστικό, συμβολαιογραφικό, υπαλληλικό κ.α.). Από τη δεκαετία όμως του 1980 και μετά άρχισε αθρόα και συνεχώς αυξανόμενη η προσέλευση και οι εγγραφές στο Σύλλογο, νέων, κατά κύριο λόγο, δικηγόρων αλλά και δικηγόρων από μετάθεση, κυρίως από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, αντίθετα δηλαδή με αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν, με αποτέλεσμα ο άλλοτε μικρός και ολιγάριθμος Σύλλογος να προσεγγίσει τα 200 μέλη και σήμερα να αριθμεί 160. Έτσι τα άλλοτε τριμελή και πενταμελή Διοικητικά Συμβούλια που προβλέπει ο Κώδικας περί Δικηγόρων ανάλογα με τον αριθμό των μελών, αυξήθηκαν σταδιακά σε εννεαμελή. 

Πρόεδροι του Συλλόγου κατά χρονολογική σειρά από τον χρόνο ίδρυσής του διετέλεσαν εκτός από τον Στέφανο Πετρουλά που αναφέρεται πιο πάνω, οι Αθανάσιος Γεροχρίστος 1935-1937, Δημήτριος Αποσκίτης 1938-1942, Χρίστος Χριστίδης 1943-1944, Αθανάσιος Γεροχρίστος 1945-1947, Δημήτριος Αποσκίτης 1948-1951 και Χρίστος Χριστίδης 1952-1953.

 

? Copyright 2024 - Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής
Designed and developed by NetApps Ltd

tag heuer monaco calibre 36 replica rado shoes company swiss replica watches panerai amagnetic tag outlet online swiss replica watches breitling aerospace hands out of sync cartier tank singapore iwc replica tag heuer aquaracer ladies blue tag heuer formula 1 waz1010 replica watch