Υπηρεσίες Αθηνών

Χρήσιμα ›

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Μεσογείων 96 ΤΚ 11527

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Τηλ. Κέντρο 210 7767000    
 Υπουργός 210 7767542     
 Γενικός Γραμματέας 210 7767503    
 Προϊστάμενος Δ/νσης Προσωπικού  210 7475201    
 Τμήμα  Δικηγoρικoύ Λειτoυργήματoς,Δικ.Επιμ., Συμβολ., Υποθηκοφ. και Κτημ. Γραφ 210 7767441    
       

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Πανεπιστημίου   47-49   Τ.Κ. 10564 

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Γραφείο Προέδρου 210 7767000    
Προϊστάμενος Δ/νσης Γραμματείας   213 2102091     
Γραφείο Ολομέλειας 213 2102092-3    
Α΄Τμήμα 213 2102014-14    
Β' Τμήμα 213 2102021-24    
Γ' Τμήμα 213  2102031-34    
Δ' Τμήμα  213  2102041-44    
Ε' Τμήμα 213  2102051-54    
ΣΤ΄Τμήμα 213  2102061-64    
Γραφείο Βιβλιοθήκης  213  2102121-22    
Αρχείο 213 2101131    
Πρωτόκολλο – Διεκπεραίωση 213  2102112    
Τμήμα Καταθέσεων 213  2102113-14    

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121 Τ.Κ. 11522

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Γραφείο Προέδρου 210 6419363-6419108    
Προϊστάμενος Δ/νσης Γραμματείας   210 6419367  210  6467692  
Γραφείο Ολομέλειας 213 2102092-3    
Τμήμα Διοικητικού 213 2102014-14    
Τμήμα Επιθεώρησης  Πειθαρχικού & Νομολογίας 210 6419126    
Τμήμα   Συμβουλίων 210 6419105    
Τμήμα Πολιτικό-Αρχείο-Προδικασία  210 6419134    
Ποινικό Τμήμα 210 6419129    
Τμήμα  Καθαρογραφής 210  6419165    

 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121 Τ.Κ. 11522

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας 210 6454491    
Προϊσταμένη Ποινικού  Τμήματος 210 6411524    
Τμήμα Κλήσεων 210 6457344    
Πολιτικό Τμήμα 210 6466326-6419327    
Τμήμα Επιθεώρησης  Πειθαρχικού & Νομολογίας 210 6419126    
Τμήμα   Συμβουλίων 210 6419105    
Τμήμα Πολιτικό-Αρχείο-Προδικασία  210 6419134    
Ποινικό Τμήμα 210 6419129    
Τμήμα  Καθαρογραφής 210  6419165    

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Βουρνάζου 4 & Τσόχα  Τ.Κ. 11521

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Πρόεδρος 213 1309836-839    
Γραμματεία 213 1309482    
Προσωπάρχης 213 1309904    

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Βουρνάζου 4 & Τσόχα  Τ.Κ. 11521

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Τηλεφ. Κέντρο 213  2121700    
Πρόεδρος Ν.Σ.Κ. 213  2121715    

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ
Βουρνάζου 4 & Τσόχα  Τ.Κ. 11521

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Τμήμα Γραμματείας 210 5296231    
Τμήμα Περιουσίας & Δανείων 210 5296198    
Τμήμα Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων 210  5296197    
Διεύθυνση  Ασφάλισης 210  5296104    
Τμήμα Εισφορών Αμίσθων 210   5296133    
Τμήμα Εισφορών  Εμμίσθων 210   5296182    
Τμήμα Μητρώου Ασφ/νων 210  5296161    
Τμήμα Πόρων 210  5296151    
Διεύθυνση  Παροχών 210  5296267    
Τμήμα Μητρώου  Συνταξιούχων 210  5296244    
Τμήμα Συντάξεων 210  5296271    
Τμήμα Ταμείου 210  5296111    
Τμήμα Λοιπών Παροχών & Ευρ.Ένωσης 210  5296186    
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων 210  5296261 210  5296129  

ΕΝΙΑΙΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Ηπείρου 64  Τ.Κ.  104 39

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Τηλέφωνα επικοινωνίας  210 8811337  210 8814398   

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Αχαρνών 29  T.K.  104 39

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Γραμματεία 210  8822076 - 8822138 210 8822914   

ΤΑΧΔΙΚ  (Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων)
Μεσογείων 96,  Τ.Κ. 11527

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 210  7767116    
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 210  7767110  210 7767298  
Τμήμα Στέγασης & Λειτουργίας Δικαστικών Κτιρίων 210  7767114 210 7767289  
Τμήμα Διοικητικού  210  7767114    
Τμήμα Οικονομικού 210  7767115    
Τμήμα Δαπανών 210 7767297 210 7767324  

ΛΟΙΠΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 210 5279000 - 5279171    
ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 210 3810224     
ΝΟΜΟΘΕΣIΑ (ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ) 210 3832146    
ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΚΗΓ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  210 3803845 - 3833412    
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ-ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 210 3398204    
? Copyright 2024 - Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής
Designed and developed by NetApps Ltd

tag heuer monaco calibre 36 replica rado shoes company swiss replica watches panerai amagnetic tag outlet online swiss replica watches breitling aerospace hands out of sync cartier tank singapore iwc replica tag heuer aquaracer ladies blue tag heuer formula 1 waz1010 replica watch